Bli frivillig Leie lokalet?

Frivillig

Sukkerhuset drives av og for studenter ved NTNU – vi er en studenpub i kontinuerlig utvikling, og søker studenter som ønsker å være med på å forme studentpubens fremtid!

Alle Sukkerhusets medlemmer blir en del av Komitéen, som er betegnelsen på den gruppen som står bak baren. I tillegg finnes det mange undergrupper som har ulike ansvarsområder for driften av stedet.

Scenegjengen arrangerer alle konserter ved huset. Her trengs det folk som jobber med lys, lyd, rigging, artistbooking mm.

Sosialen er gruppa for deg som vil bidra til det interne sosiale miljøet. Alle internarrangement organiseres av denne gruppa.

B-gjengen (eller bygg-gjengen) arbeider med selve lokalet og dugnadsarbeid.

Markedsføringsgjengen står for all promotering av arrangementer. Her er alle kreative sjeler velkommen, og kan du ta bilder er dette et pluss.

Søknadsfrist 01.02 kl. 23:59

Bli frivillig hos Sukkerhuset