Bli frivillig Leie lokalet?

Sukkerhuset Kjeller & Scene er en studentpub for NTNU-studenter i Trondheim drevet av NTNU-studenter. Vi er en sosial plattform hvor man kan bli kjent med studenter på tvers av utdanninger. Med konsert, fest og mye mer ønsker vi å skape en sosial kulturarena for studentene.

2015

Navnebytte

2014

Scenen opprettet

1989

Kjellern Studentpub

Det er ukjent når Kjellern egentlig oppsto. De tidligste dokumentene vi i dag har tilgang til, daterer tilbake til 1989, men mye tyder på at Kjellern allerede eksisterte på 60-tallet.

1927

Sukkerhuset fredet

1851

E.C. Dahls Bryggeri

I 1851 ble eiendommen solgt til Erich Christian Dahl, som i 1856 etablerte ølbryggeriet E. C. Dahls Bryggeri. Det foregikk brygging av øl i bygningen i 127 år. I 1984 flyttet bryggeriet til nytt anlegg i Strandveien.

1754

Sukkerhuset bygget

Sukkerhuset er en av landets eldste bevarte fabrikkbygninger og stod ferdig i 1754. Her var det sukkerraffineri fra 1754 til midt på 1800-tallet.